Ga naar de inhoud

ECOHYBRIDE

Ecologischer bouwen met staalframe?

Biobased materialen:
onderzoek naar en met
alternatieve beplatingen

Alternatieve beplatingen moeten bepaalde basiseigenschappen hebben om te kunnen worden ingezet.

Om de schijfwerking van de buitengevels te realiseren en in stand te houden moet de buitenbeplating een bepaalde constructieve belastbaarheid kunnen doorstaan. Daarnaast zijn de eigenschappen dampdoorlatendheid en vochtopname en afgifte tijdens de (open) bouwfase belangrijk.

Overigens blijkt dat de reeds toegepaste materialen relatief goed scoren in de tabellen van het NIBE (Nederlands Instituut voor de bouw Ecologie.


Constructieve eigenschappen Biobased
materialen of composieten

Het onderzoek naar alternatieve (constructieve) beplatingen als vervanger voor de OSB plaat en de Gips(vezel)platen heeft tot nu toe niet geleid tot een product welke zonder restrictie kan worden ingezet als vervanger voor de OSB beplating enerzijds en de gipsvezelplaat anderzijds.

Alleen voor de OSB3 plaat is een mogelijke vervanger die een ecologischer samenstelling, het product OSSB3 van Ecoboard. Het product wordt vanaf 2018 geproduceerd in Nederland en zou een vervanger kunnen zijn. De prodicent heeft otegezged te zullen meewerken aan een eventuele test met een proefwoning.


Wel gevonden en getest!

Alternatieve producten welke wel als geschikt werden bevonden (zonder naar de constructieve eigenschappen te kijken) zijn houtwolplaten en cellulose als alternatieve (en duurzamere) isolatie.

Om de schijfwerking te waarborgen en tevens een drukvaste plaat voor de ingeblazen cellulose te hebben is er aan de binnenzijde een OSB aangebracht. Deze plaat kan worden uitgevoerd in een OSB 2 klasse welke minder belastende materialen bevat dan een OSB 3 plaat.

Op basis van deze materialen is een proefopstelling gemaakt en met name onderzocht hoe de verhouding aantal bevestigingen met druk van de interne (zware) cellulose isolatie zich zou moeten verhouden.

Proefopstelling

Tevens zijn voor deze constellatie van materialen alle bouwkundige en energetische vraagstukken die naar boven kwamen onderzocht, opgelost en gevat in een detailboek.

Met dit systeem is inmiddels ook een woning gebouwd

(Foto’s ECOHYBRIDE WONING te NIJMEGEN)