Ga naar de inhoud

Bouwen met een bouwteam. Bouw meer en beter voor uw bouwbudget.

  • door

Sinds enige tijd worden prefab bouwsystemen als staalframebouw steeds bekender, met name ook bij Architecten. Omdat de keus voor het juiste bouwsyteem los staat van de uitvoerende aannemer kiezen steeds meer Architecten ervoor om, voorafgaand aan de aannemerskeus, een bouwteam te formeren.

In dit bouwteam wordt de basis gelegd voor de eigenlijke bouw. In plaats van een aannemer krijgt de producent van het staalframe zitting in het team. Samen met de opdrachtgever, de Architect, een constructeur, een bouwkostendeskundige en een installatieadviseur wordt zo de hele bouw theoretisch uitgewerkt.

Als alle zaken zijn uitgedacht, berekend en in een bestek zijn gestoken wordt de aannemer geselecteerd die de hele opdracht als totale contractpartner uitvoert. Zo krijgt de opdrachtgever niet alleen de mooiste maar ook de beste woning. Meer weten? Stuur een mail!